Meny Stäng
Sök

Tolkbehov inför röntgenundersökning


Tolkbehov inför röntgenundersökning

Tolk ska beställas till undersökningar med kontrast, punktioner och andra invasiva röntgenundersökningar samt andra röntgenundersökningar som innebär medicinska risker eller då den personliga integriteten kan kränkas. Tolk ska även beställas om det tydligt angetts i remissen att tolkbehov föreligger.

 

Använd om möjligt inte barn, anhörig eller bekant som tolk, det är svårt för dem att vara opartiska och de tolkar inte under tystnadsplikt. Däremot kan personal med kunskaper i det aktuella språket användas.

 

Telefontolkning kan användas i speciella situationer om det inte finns någon annan att få tag på.

 

Den som inte behärskar svenska språket har enligt förvaltningslagen §8 rätt till tolk.

 

Se länkar i högra kolumnen.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Annika Lundberg

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Annika Lundberg

DokumentID

92269

Källa

Evolution