Meny Stäng
Sök

Urologi


Urologi

  • Urinvägsöversikt
  • Urografi – avflöde
  • Antegrad- och retrogradpyelografi 

Kontraindikationer

Om graviditet föreligger ska undersökning övervägas.

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

  • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Alla smycken och kläder som finns i undersökningsområdet ska tas av. Om patienten inte kan var stilla på grund av smärta måste premedicinering ges.

Urinvägsöversikt kräver inga ytterligare förberedelser.

För urografi gäller följande:

  • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
    • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
  • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
  • Frågeformuläret: ”Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedelska vara ifyllt och medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.

För retrogradpyelografi krävs en uretärkateter satt av urolog.

För antegradpyelografi krävs en befintlig nefrostomikateter.

Hur går en undersökning till

Urinvägsöversikt: Vi tar tre bilder över urinvägarna. Tidsåtgång 5 – 10 minuter.

 

Urografi: Vi sätter en PVK. Bilderna tas liggande och antal bilder beror på frågeställning. Tiden varierar från 5minuter till 30minuter.

 

Antegrad/ Retrogradpyelografi: Vi sprutar kontrast i befintlig kateter och tar bilder på förloppet.

Remiss

Vid retrogradpyelografi ska det anges tydligt på remissen om katetern ska lämnas orörd eller avlägsnas efter undersökningen.

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård.

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

  • Att tänka på efter röntgenundersökning efter intravaskulära kontrastmedel.

Om sidan

Innehållansvarig

Sofi Harrysdotter Rosholm

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Jennie Thunberg

DokumentID

87221

Källa

Evolution