Meny Stäng
Sök

Tyngdtäcken - regler för förskrivning


För vem?

 • För personer med grava sömnsvårigheter.
 • För personer med stor motorisk oro.

Mål med hjälpmedlet

Ökad uthållighet, koncentrationsförmåga, rums- och kroppsuppfattning till följd av bättre sömn- och dygnsrytm. Minskad stress, ångest och oro.

Förskrivare

 • Arbetsterapeut

Inför förskrivning

 • Kartlägg sömnvanor enligt Fakta levnadsvanor - sömn Region Jönköpings län
 • Sömndagbok skall föras för att fastställa graden av sömnsvårigheter
 • Sömnskolans olika steg skall följas

Kriterier

Om sömnsvårigheterna kvarstår efter ovanstående genomgång/aktiviteter och anses som grava kan förskrivning av tyngdtäcke vara aktuellt.

Grava sömnsvårigheter är:

 • Sömnsvårigheter som påverkar det dagliga livet och minskar möjligheten till delaktighet och självständighet och
 • som är beständiga det vill säga ha varat i minst 3 veckor och
 • som inträffar varje natt

 

Och dessutom ska ett eller flera av nedanstående kriterier ska vara uppfyllt:

 

 • Personen har svårt att somna, det vill säga det tar mer än 45 minuter
 • Personen vaknar minst tre gånger per natt och har svårt att somna om
 • Personen vaknar för tidigt på morgonen i förhållande till kommande dagens aktiviteter

 

Tyngdtäcke kan inte förskrivas till barn under 3 år.

Eget ansvar

Brukaren ansvarar för tvätt under förskrivningsperioden.

Uppföljning

Uppföljning ska ske regelbundet i enlighet med förskrivningsprocessen.

Tänk på

Kombinationen tungt täcke och svag lungkapacitet hos brukaren kan medföra försämrad andningskapacitet. Konsultera alltid läkare i dessa fall.

 

Hygienöverdraget är utfört i ett tätt material. Beakta kvävningsrisk för användare med svag motorik när hygienöverdrag används.

ISO koder

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

89662

Källa

Evolution