Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Cystometri (urodynamik)


Indikationer

  • Hos äldre patienter bör undersökningen alltid vara vägledande inför eventuell operation.
  • Differentiering av olika inkontinenstyper (stress-trängnings-blandinkontinens), där kliniska data ej är tillräckliga
  • Avflödeshinder
  • Atonisk blåsa
  • Neurogena blåsrubbningar
  • Myelomeningocele
  • Förvärvad ryggmärgsskada

Kontraindikationer

Pågående urinvägsinfektion

Tveksam indikation

Äldre, multipelt sjuka patienter med svårigheter att avveckla KAD

Vid inkontinens och samtidigt genomgången stroke eller annan cerebral sjukdom

Remissen ska innehålla

Inkontinens?

Stress-, trängnings-, bland-

Miktionsmönster

Hur ofta? Hur mycket? I vilka situationer?

Atonisk blåsa?

Hur länge?

Volym

Neurogen blåsrubbning?

Grundsjukdom?

Avflödeshinder?

Miktionsmönster

Förvärvad skada?

När? Vilken nivå? Hur tömmer patienten?

RIK? KAD? Njurskada? Läckage?

Resultat från tidigare genomförda undersökningar

T.ex. dygnsmiktionsschema, flödesmätning, cystoskopi

Genomgångna operationer?

Medicinsk behandling?

Vad eventuell åtgärd undersökningen ska leda fram till. Operation?

Barn

Relevant information angående omfattningen av neurologisk skada. Njurskada? Höga tryck?

Hur tömningen går till. Hur van är barnet med KAD? Vad klarar barnet?

Har barnet någon rädsla/vana med sjukvård?

Pågående medicinering.

Relevant resultat från tidigare/andra undersökningar.

Förberedelser

Om möjligt ska patienten komma med tillräckligt fylld urinblåsa för att kunna kissa då undersökningen börjar.

Barn

Barn från 1 år, som inte regelbundet katetriseras och som inte har pågående obehandlad urinvägsinfektion ska i enlighet med barnklinikens rutiner ges antibiotikaprofylax vid katetersättning t.ex. Trimetoprim, Furadantin.

 

Vid symtomgivande UVI görs inte cystometri.

 

Barn med pågående antibiotikabehandling och är riskfall (större reflux och/eller genomgången pyelonefrit) oavsett om under behandling med RIK eller ej, bör ges annan antibiotika som profylax vid cystometrin.

 

Vid behov av lättare sedering ges Midazolam inför katetersättning.

 

Tarmtömning bör, om möjligt, ha skett före undersökningen efter barnets vanliga rutiner.

 

Föräldrarna rekommenderas att ge barnet Alvedon eller motsvarande före undersökningen för att minska eventuella besvär av katetersättningen.

Utförande

Patienten tömmer först blåsan genom att kissa i en behållare som mäter urinflödet.

En kateter förs in i urinblåsan via urinröret. Genom katetern har man möjlighet att mäta trycket inne i blåsan. En kateter förs sedan in även i ändtarmen för att mäta buktrycket (detrusortryck är då lika med blåstryck minus buktryck). Muskelaktiviteten i uretrasfinktern/bäckenbotten mäts med hjälp av ytelektroder som fästes vid anus alternativt i slidan.

Blåsan fylls med vätska tills patienten känner sig kissnödig. Patienten får sedan, med katetrarna på plats, kissa i en behållare som mäter flödet. Vi har då möjlighet att mäta hur vattenkastningen och uretrasfinktern fungerar samt med vilket tryck blåsan jobbar. Mängden kvarvarande urin i blåsan mäter vi genom att tömma blåsan genom katetern.

Fyllnaden av blåsan kan sedan upprepas med olika hastigheter samt ibland med olika vätskor för att undersöka hur blåsan reagerar i olika situationer.

Vid behov av att kunna mäta uretrasfinkterns längd och tryck (t.ex. vid misstänkt ansträngningsinkontinens) mäts trycket både i blåsan samt i uretrasfinktern samtidigt. För att provocera fram eventuellt läckage får patienten hosta under pågående tryckregistrering.

Om sidan

Innehållansvarig

Lene Rosendahl

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Patrik Skogward

DokumentID

84912

Källa

Evolution