Meny Stäng
Sök

CT Kärl


Hjärnangiografi, carotisangiografi, aorta, armangiografi, pulmonalis, bäcken- och benangiografi och njurartär

Kontraindikationer

Vid intravenös kontrast, se separat dokument.

  • Intravaskulär jodkontrast vid röntgenundersökning. Information till remitterande enheter.

Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.

  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Alla smycken och kläder (med metalldetaljer) som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockade.

 

Vid intravenös kontrast

  • Patienten ska vara välhydrerad.
  • Aktuellt S/Kreatinin (elektiva patienter inte äldre värde än 3 månader, akuta/inneliggande patienter inte äldre värde än 24 timmar) samt längd och vikt ska finnas i Cosmic.
  • Ifyllt och undertecknat frågeformulär ska medfölja patienten till röntgen, se separat frågeformulär.
    • Frågor att besvara inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel
  • Väl fungerande PVK (1,3 inte handrygg) eller piccline (”Power PICC SOLO” 5 ml/s Max) ska finnas, i vissa fall fungerar även en godkänd venport (surecan Safety venportsnål 19G) kontakta röntgen för diskussion

Om patienten inte kan ligga still på grund av oro eller smärta måste han/hon ha någon form av premedicinering.

Hur går en undersökning till

Patienten ska kunna ligga stilla under bildtagningen (cirka 30 sekunder/scan) och undersöks i ryggläge

Eftervård

Utan intravenös kontrast: Ingen eftervård

Med intravenös kontrast, se separat dokument.

  • Att tänka på efter röntgenundersökningar efter intravaskulära kontrastmedel.

Om sidan

Innehållansvarig

Hans Johansson

Gäller från

2018-05-16

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87108

Källa

Evolution