Meny Stäng
Sök

Syn - allmän information


Syncentralen erbjuder insatser till personer boende i Jönköpings län. Syncentralen arbetar i team där pedagogisk, psykosocial och teknisk kompetens finns. Vilket eller vilka hjälpmedel som blir aktuella bestäms av synpedagog och/eller optiker tillsammans med personen det gäller.

Uppdrag för professionerna är att utifrån en helhetsbedömning avgöra vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken träning som kan behövas. Detta sker i dialog med den enskilde utifrån dennes behov och aktuella situation. En habiliteringsplan upprättas för att tydliggöra planeringen av insatserna. Det som oftast prioriteras är hjälpmedel för att klara vardagen och för att kunna ta del av samhällsinformation.

Synpedagogen gör ibland hembesök för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som skulle fungera i hemmet. Besöket behövs också för att undersöka vad som kan göras för att anpassa bostaden.

Definitioner på synnedsättning

  • Lindrig eller ingen synnedsättning - synskärpa mer än 0,3
  • Måttlig synnedsättning (1) - synskärpa 0,3-0,1
  • Svår synnedsättning (2) - synskärpa 0,1-0,05
  • Blindhet (3) - synskärpa 0,05-0,02
  • Blindhet (4) - ljusperception
  • Blindhet (5) - ingen ljusperception

Om hänsyn tas till synfältets storlek ska patienter med synfält ej större än 10 grader runt centrum i det bästa ögat placeras i kategori 3.

Källa: Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem", svensk version 2010, Socialstyrelsen

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

87128

Källa

Evolution