Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion metakolin/torrluftsprovokation


Viktigt att patienten kan medverka på ett adekvat sätt i andningsövningarna, som är rätt ansträngande.

Indikationer - Metakolin

 • Miljöutlöst bronkobstruktion vid yrkesmedicinska luftrörssjukdomar
 • Överkänslighet mot luftföroreningar som rök och damm
 • Misstänkt atopi med negativ allergologisk utredning
 • Endogen astma med ökad slemhinneöverkänslighet
 • Utredning av hosta och andfåddhet av oklar genes

Indikationer - Torrluft

 • Som led i diagnostik av astma bronkiale
 • Påvisa ansträngningsutlöst astma
 • Få en uppfattning av astmans svårighetsgrad
 • Följa upp pågående behandling

Kontraindikationer

 • Instabil astma
 • FEV1 under 65% av referensvärdet och/eller klart obstruktivt utseende på flöde- volymkurvan.
 • Måttlig till svår obstruktiv lungsjukdom
 • Luftvägsinfektion den senaste veckan före undersökningen
 • Relativt ansträngande undersökning och kräver maximal medverkan av patienten. Patienten måsta kunna ta i ordentligt med andningsövningarna.

Relativ kontraindikation

Känt aneurysm på cerebrala eller andra vitala kärl.

Remissen ska innehålla

 • Patienten ska vara lungfrisk
 • Rökare eller före detta rökare?
 • Vilka subjektiva besvär har patienten?
 • Vad reagerar patienten på?
 • Aktuella, relevanta mediciner
 • Kan patienten samarbeta?
 • Tolk? Språk

Förberedelser

Metakolin

 • Patienten får inte röka eller använda bronkvidgande mediciner 24 timmar före undersökningen
 • Patienter ska inte ta antihistaminer 5 dygn före undersökningen
 • Patienten ska inte ha haft en luftvägsinfektion 2 veckor före undersökningen
 • Kaffe, thé, energidryck coca cola eller choklad får inte intas 4 timmar före undersökningen

Torrluftsprovokation

 • Patienten får inte röka eller använda bronkvidgande mediciner 24 timmar före undersökningen
 • Patienter ska inte ta antihistaminer 5 dygn före undersökningen
 • Patienten ska inte ha haft en luftvägsinfektion 2 veckor före undersökningen

Utförande

Metakolin

Först görs en dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. Efter detta andas patienten in ett luftrörsretande ämne (metakolinklorid) och får sedan göra om forcerad exspiratorisk och impuls oscillometrisk registrering. Detta upprepas 7 ggr med ökande metakolinkoncentrationer. Undersökningen avslutas med att patienten får andas in bronkvidgande läkemedel och en slutlig registrering med dynamisk spirometri och impuls oscillometri görs.  Under undersökningen skattar patienten sina subjektiva besvär som ställs i relation till de objektiva mätresultaten.

Torrluftsprovokation

Först görs en dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. För att påvisa hyperreaktivitet provoceras luftrören genom att hyperventilera torr luft under 4 minuter. 5% CO2 tillsätts för att undvika hypokapni. Efter provokationen så kontrolleras patientens reaktion med att upprepa dynamisk spirometri och impuls oscillometrisk registrering. Undersökningen avslutas med att patienten får andas in bronkvidgande läkemedel. Under undersökningen skattar patienten sina subjektiva besvär som ställs i relation till de objektiva mätresultaten.

Om sidan

Innehållansvarig

Peter Blomstrand

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Peter Blomstrand

DokumentID

84426

Källa

Evolution