Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion artärduplex/ultraljud artärer


Indikationer

Artärduplex kan utföras som alternativ eller komplement till angiografi (DSA, MRA, CTA) inför ställningstagande till öppen kärlkirurgi eller radiologisk intervention inom buk- och extremitetsartärer.

Riktade frågeställningar/indikationer:

 • Kontroll av känt aneurysm
 • Aneurysmscreening av selekterade patienter*
 • Pseudoaneurysm
 • Graftuppföljning efter arteriell by-pass
 • Dialysfistel/graftdysfunktion
 • Embolikälla
 • Screening av bäckenartärer inför eventuell njurtransplantation
 • AV-fistel

Bukaortascreening:

Screeningundersökning av bukaorta görs på 65-åringa män som tackat "ja" till screeningerbjudandet. Undersökningen utförs vid sjukhusen i Jönköping, Eksjö och Värnamo.

Symtomfria, äldre personer som inte inbjuds till bukaortascreening, men är oroliga, tar i första hand kontakt med Klinisk Fysiologi i Jönköping (tfn 010-242 34 20) som ansvarar för tidbokningen.

*Om den aktuella patienten (som passerat 50 år) har en nära släkting som drabbats av aortaaneurysm kan remiss med önskemål om aortascreening skickas till klinisk fysiologi. Det kan även finnas anledning att remittera patienten om pulspalpation inger misstanke om att aneurysmbildning inom större artär.

Remissen för artärduplex ska innehålla

 • Frågeställning
 • Symtom
 • Sidoangivelse
 • Status (segmentellt blodtryck, pulsar, eventuella sår)
 • Uppgift om tidigare kärlkirurgi, radiologisk kärlintervention
 • Vid hemodialys, uppgift om behandlingsschema

Förberedelser

Vid undersökning av buk/bäckenartärer ska patienten komma fastande.

Utförande

Patienten får ligga vid undersökningen som tar mellan 15 minuter och 2 timmar. En ultraljudssändare hålls mot huden över den artär som undersöks. På en "TV-skärm" ser man blodkärlet och kan bestämma dess dimension och eventuell förekomst av väggförändringar. Dopplerteknik gör det möjligt att registrera hastigheten på det pulsativa blodflödet i kärllumen.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lina Hult

Gäller från

2018-12-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lina Hult

DokumentID

84245

Källa

Evolution