Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Tumörlokalisation med I-123


Indikationer

  • Påvisande av thyreoidearest efter operation (thyreoidectomi)
  • Påvisande av jodupptagande thyreoideametastaser

Kontraindikationer

Absoluta

Inga

Relativa

Thyreoidea ska inte vara jodblockerad vid undersökningen

Remissen ska innehålla

Uppgifter om aktuell medicinering inklusive Thyrogenbehandling.

Förberedelser

  • Thyreoidea ska inte vara jodblockerad vid undersökningen.
  • Röntgenundersökning med jodkontrast bör inte ha utförts 4 veckor före undersökningen.
  • Jodhaltig föda så som algtabletter, mejeriprodukter (mjölk, ost), saltvattenfisk, räkor, juice, cider mm. bör undvikas.
  • Vid två tillfällen före undersökningen, (48 timmar och 24 timmar före) ska patienten ha fått Thyrogeninjektioner.

 

Vid påvisande av thyreoidearest: Patienten får inte påbörja substitution med thyreoideahormon.

Utförande

Injektion av ett radioaktivt jodpreparat. Bildtagning sker 3 timmar, 6 timmar och eventuellt 24 timmar efter injektion.

Varje bildtagning tar cirka 30 minuter, tiden däremellan disponeras fritt.

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-11-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

85236

Källa

Evolution