Meny Stäng
Sök

Höftskyddsbyxor - regler för förskrivning


För vem?

 • För personer med diagnostiserad osteoporos eller stark misstanke om detta
 • För personer med lågt BMI
 • För personer som tidigare har haft höftfraktur
 • För personer där fallpreventiva åtgärder inte haft effekt

 

Mål med hjälpmedlet

Undvika skada vid fall.

Förskrivare

 • Arbetsterapeut.
 • Sjukgymnast.

Antal

Max tre par byxor kan förskrivas per år. Undantag kan göras om speciella problem finns. Kontakta hjälpmedelscentralen.

Utprovning

Prova ut lämplig storlek efter mått. Höftmåttet ska tas över stussen på bredaste stället i centimeter.

 

Beställ en höftskyddsbyxa från hjälpmedelscentralen. När den första byxan levererats och provats en kortare tid, beställ ytterligare max två höftskyddsbyxor. Var särskilt observant på bedömning och instruktion om personen har nedsatt kognitiv förmåga, demens eller liknande.

Kriterier

 • Riskbedömning enligt Downton Fall Risk Index ska göras.
 • För personer med tre poäng eller mer genomförs åtgärder enligt vårdprogram för fallprevention i teamet.
 • Om fallrisken kvarstår trots åtgärder (nivå D) bedöms patientens behov av eventuell höftskyddsbyxa.
 • Information till patient, anhörig och/eller vårdpersonal är grundläggande för att höftskyddsbyxan ska få avsedd effekt och användas.

Ta reda på om patienten

 • klarar att ta på och av byxan själv eller behöver hjälp vid till exempel toalettbesök
 • behöver använda byxan dygnet runt (stiger upp på natten)
 • står eller sitter vid toalettbesök

 

Uppföljning

Senast tre månader efter förskrivningen ska brukarens situation och användningen av höftskyddsbyxorna följas upp. Om höftskyddsbyxorna har förskrivits inom den slutna vården är överrapportering speciellt viktig.

 

Förnyad bedömning ska göras efter ett år. Det kan vara aktuellt att förskriva nya byxor.

ISO koder

09 06 24 Kroppsskydd

 

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85021

Källa

Evolution