Meny Stäng
Sök

Datoriserade hjälpmedel - regler för förskrivning


Målgrupp: Personer med synnedsättning som har stora svårigheter att läsa och kommunicera med sin omvärld.

Synanpassning av datorutrustning kan erhållas av den som är gravt synskadad, d.v.s. är i behov av punkt - och/eller talstöd och av den som är synsvag om befintlig förstoring i Windows kombinerad med bästa optik ej är tillräcklig, om det kan antas att anpassningen leder till större självständighet när befintlig läs- och skrivförmåga ej ger tillräcklig funktion utifrån den synskadades behov.

Mål med hjälpmedlet

Att göra det möjligt och underlätta vardaglig kommunikation med sin omvärld.

Målsättningen med förskrivningen är att den synskadades förmåga att självständigt utföra olika aktiviteter avseende skola/utbildning och vardagsliv ökas. Vid förskrivningen görs en individuell bedömning av behoven.

Eget ansvar

Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär omfattas inte av förskrivningen.

Förbrukningsartiklar som till exempel papper och bläckpatroner bekostas av brukaren.

Förskrivare

 • Synpedagog

Kriterier

Personen ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel utifrån sin synnedsättning för att kunna klara sin vardagliga kommunikation.

Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Vid förskrivning av datorutrustning till synskadad elev ska målsättningen vara att utrustningen ska fungera för eleven i tre år (ett stadium).

Synsvag som enbart behöver förstoring kan ej erhålla dator som hjälpmedel

Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Antal

Förskrivning sker av stationär dator (endast en per person). Bärbar dator kan bli aktuell för skolelever. Virusprogram installeras alltid av syncentralen.

Grundutrustning

 • Enkelt ordbehandlingsprogram (Works, Word)
 • Mailprogram
 • Modem
 • Internetprogram
 • Skärm 19"
 • Tangentbordsträningsprogram
 • Skrivare
 • Scanner som ingår i datorutrustning eller är fristående kan förskrivas till gravt synskadade efter individuell prövning.

Uppföljning/utbildning

Uppföljning och träning skrivs in i habiliteringsplan och omfattar information och överenskommelse om det antal tillfällen för träning som bedöms vara rimligt.

Stegvis utbildning

 • Tangentbordsträning
 • Enklare ordbehandling och anpassningar
 • E-posthantering
 • Internet

Tänk på

Uppgradering eller byte av förskriven dator kan endast ske när behovet har förändrats.

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, med speciella programvaror som inte finns i allmän handel.

Syncentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap.

Syncentralen instruerar i hur de program som ingår i anpassningen fungerar.

Typer av hjälpmedel:

Dator med särskilda anpassningar, förstoringsprogram

Datorutrustning till skolelev

Nätverkskort installeras som standard för att eleven ska få tillgång till samma programvaror som övriga elever. Dubbelutrustning kan förskrivas till elever i årskurs 1 t.o.m. 6. Till elever i årskurs 7 t.o.m. 9, gymnasium och högskola förskrivs främst bärbar utrustning

Folkhögskola, särskola och statliga specialskolor behandlas som övriga skolformer.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

87130

Källa

Evolution