Meny Stäng
Sök

Cochleaimplantat - regler för förskrivning


Cochleaimplantat (CI) kan i vissa fall opereras in om personen är helt döv på båda öronen eller har en mycket svår hörselnedsättning där hörapparat inte räcker till och där hörselnedsättningen innebär stora sociala konsekvenser i det dagliga livet.

För vem?

Person med grav hörselnedsättning och med starkt reducerad förmåga att uppfatta talat språk. En omfattande medicinsk, audiologisk och psykosocial utredning ligger till grund för beslut om CI.

Mål med hjälpmedlet

Målet med en CI operation är att man ska fungera hörselmässigt i sin vardag.

Förskrivare

  • Audiolog eller öronläkare gör den medicinska bedömningen
  • Audionom förskriver hörapparat och hörseltekniska hjälpmedel. Förskrivningen fullföljs via opererande klinik.

Eget ansvar

Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar enligt gällande regelverk. Vissa yttre delar av implantatet ersätts och byts av landstinget. Övergripande försäkringsskydd är viktigt att personen själv införskaffar.

Tänk på

Ofta kan ett flertal olika hörapparater prövas innan beslut om operation tas. Detta för att all tillgänglig teknik först skall vara utvärderad. Genom att använda hörapparater regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Det är gynnsamt före en eventuell CI-operation.

 

Informera om vikten av att personen ser över sitt försäkringsskydd.

Uppföljning

Tät uppföljning i Linköping de första tre åren, därefter årlig uppföljning på Länssjukhuset Ryhov. Vid behov erbjuds man också ytterligare stöd från hörselpedagog och kurator.

ISO koder

22 06 21 Hörapparat som används tillsammans med implantat

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85999

Källa

Evolution