Meny Stäng
Sök

Fjärrsystem och omgivningskontroll - regler för förskrivning


För vem?

Personer med svår fysisk funktionsnedsättning som omöjliggör användandet av de i handeln förekommande produkterna.

Mål med hjälpmedlet

Att möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i hemmiljö avseende omgivningskontroll i bostaden.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut, vid behov i samarbete med hjälpmedelskonsulent/tekniker.

Kriterier

  • Behovet ska vara frekvent, det vill säga användas dagligen.
  • Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar som till exempel anpassade knappar, vred och strömbrytare.
  • Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.
  • Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.

Vid beställning

Kontakta vid behov hjälpmedelskonsulent/tekniker på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

ISO koder

24 13       Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

22 18 27  IR-system för ljudinformation

24 09 18  Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85059

Källa

Evolution