Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion esofagusmanometri/matstrupsfunktion


Indikationer

 • Preoperativ kvantifiering av gastroesofageal reflux
 • Postoperativ (oftast 6 månader) kontroll av resultat efter fundoplicatio-operation
 • Starkt utvalda fall av oklar terapiresistent bröstsmärta (reflux? motorikstörning? spasm?)
 • Starkt utvalda fall av sväljningsbesvär där grav motorikrubbning av typ achalasi kan misstänkas

Kontraindikationer

 • Känd blödningsbenägenhet från näsa, svalg eller matstrupe
 • (t.ex. esofagusvaricer)
 • Patienten vill eller kan inte medverka till att svälja kateter respektive elektrod.
 • Barn under 13 år.

Tveksam indikation

Barn (svårighet vad gäller såväl motivation som medverkan samt alltför liten erfarenhet från avdelningens sida av såväl utförande som bedömning av både manometri- och pH-metriregistreringar).

Förberedelser

 • Medicinering enligt ordination
 • Patienten ska vara fastande 4 timmar före undersökningen
 • Remissen ska innehålla
 • Kort beskrivning av besvären och deras svårighetsgrad
 • Resultat av tidigare utredning t.ex. röntgen och endoskopi
 • Tidigare behandlingsförsök
 • Aktuell medicinering

Utförande

En tunn vattenperfunderad flerkanalig kateter förs via näsan till ventrikeln.

Katetern dras sedan långsamt genom nedre esofagussfinktern och man får en tryckprofil där vilotrycket kan beräknas.

När alla mäthålen ligger i matstrupen får patienten svälja vatten och man kan då bedöma peristaltiken.

Undersökningstid

Cirka 1 timme

Om sidan

Innehållansvarig

Lene Rosendahl

Gäller från

2018-10-15

Version

2.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Patrik Skogward

DokumentID

84231

Källa

Evolution