Meny Stäng
Sök

Rollatorer, gåstativ, gåbord och gåstolar - regler för förskrivning


rollator

För vem?

För personer med funktionsnedsättning som medför måttliga eller större problem vid förflyttning och där behovet inte kan tillgodoses med annat enklare hjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet

  • Att behålla eller förbättra förmågan att gå.
  • Att förebygga fall och motverka inaktivitet.
  • Att göra det möjligt att förflytta sig själv eller med hjälp av annan.

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast.

Eget ansvar

Personen får själv bekosta korg, bricka och andra tillbehör. Tillbehören kan tillhandahållas genom förskrivaren eller hjälpmedelscentralen.

Antal

Endast ett gånghjälpmedel kan förskrivas för samma behov. Undantag får göras om bostaden har två våningar och/eller nivåskillnad till markplan och hjälpmedlet inte kan förflyttas mellan dessa.

 

Två gånghjälpmedel får inte förskrivas för att undvika nedsmutsning eller motsvarande, till exempel olika hjälpmedel för att använda inom- och utomhus.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivning av rollator bör ske regelbundet enligt förskrivningsprocessen.

 

Vid förskrivning av gåbord eller gåstol bör uppföljning göras regelbundet för att kontrollera om behovet förändrats eftersom dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.

ISO koder

12 06 03 Gåstativ

12 06 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

12 06 09 Gåstolar

12 06 12 Gåbord

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84918

Källa

Evolution