Meny Stäng
Sök

Sängar och sängryggstöd - regler för förskrivning


För vem?

 • För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från sängen.
 • För personer med funktionsnedsättning som flera gånger per dag behöver hjälp med personlig omvårdnad i sängen av annan person.
 • Höj- och sänkbar spjälsäng kan förskrivas till småbarnsförälder med funktionsnedsättning som medför svårigheter att självständigt kunna sköta barnets personliga omvårdnad.

Mål med hjälpmedlet

 • Att göra det möjligt att självständigt kunna ändra läge i sängen och/eller att förflytta sig till/från säng.
 • Att göra det möjligt att få en god personlig omvårdnad i säng med hjälp av annan person.
 • Att självständigt kunna sköta sitt barns personliga omvårdnad.

Förskrivare

 • Arbetsterapeut.

Antal

Endast en säng alternativt sängryggstöd kan förskrivas.

Eget ansvar

 • Personen ansvarar själv för att ha en säng av god kvalitet.
 • Det finns idag många bra sängar med reglerbara funktioner på konsumentmarknaden. Personen ansvarar för själv för att köpa en sådan säng tillgodoser behoven.

Uppföljning

Uppföljning enligt förskrivningsprocessen.

Tänk på

 • Om personen inte har en säng som uppfyller normal standard berättigar det inte till förskrivning.
 • I samband med förskrivning av säng kan en vanlig standardmadrass förskrivas om den madrass personen har inte passar i sängen.
 • I första hand ska personens befintliga säng, som ska vara i funktionsdugligt skick, anpassas. Prova alltid med förhöjningsklotsar, ryggstöd, sängbygel och andra enklare hjälpmedel innan reglerbar säng förskrivs.

 

 • Om personen enbart har behov av att sitta i sängen genom att reglera ryggstödet motiverar det inte förskrivning av säng. Det ska finnas ytterligare behov som till exempel omvårdnad och överflyttning.
 • Bedöm även behovet av antidecubitusmadrass i samband med förskrivning av säng så att dessa kan levereras samtidigt.
 • Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom bör samråd ske med behandlande läkare.
 • När det gäller förskrivning av säng till barn under tolv år ska hjälpmedelskonsulent kontaktas.

Vid beställning

 • Beställning av säng sker per telefon till hjälpmedelscentralen 036-32 87 00. Vid beställning ska kontaktuppgifter för leverans anges.
 • Leverans sker hem till personens bostad.
 • Kom överens om tid för leverans/hämtning med kundservice.
 • Platsen där sängen ska stå ska vara förberedd. Transportpersonalen hjälper inte till att flytta personens egen säng.

ISO koder

18 12 10 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara

18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85042

Källa

Evolution