Meny Stäng
Sök

Ultraljud hälsene- och patellarsenesklerosering


Ultraljud hälsene- och patellarsenesklerosering

Kontraindikationer

Avsaknad av kärlinväxt i senan (en ultraljudsundersökning av senan måste ha utförts innan, antingen på röntgen eller av remittenten).

Förberedelser

 • Patienten måste ha kryckor med sig (gäller hälseneskleroseringar).
 • Patienten får inte köra bil hem från behandlingen och måste därför ordna hemtransport på annat sätt.

Hur går en undersökning till

 • Patienten ska kunna ligga stilla under undersökningen cirka 30 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka och följa instruktioner.
 • Området steriltvättas.
 • Lokalbedövning ges.
 • Upprepade stick görs i området och läkemedlet injiceras i befintliga kärl.

Remiss

 • Remissen ska vara skriven av en ortoped.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.
 • Ange eventuell allergi mot lokalbedövningsmedel.

Eftervård

 • Behandlad häl/patella plåstras om.
 • Patienten får inte belasta hälen inom 48 timmar.
 • Patienten får gå hem direkt efteråt men får inte köra bil hem.
 • Förnyad behandling mot samma hälsena tidigaste efter 3 månader.

Frågor: Ring ultraljudslabbet

 • Eksjö: 010-243 52 51
 • Jönköping: 010-242 24 11
 • Värnamo: 010-244 76 20

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87404

Källa

Evolution