Meny Stäng
Sök

CT Rygg myelografi


CT Rygg myelografi

Kontraindikationer

 • Manifest tyreotoxikos. Tidigare allvarlig jodkontrastmedelsreaktion. Infektion i punktionsområdet.
 •  Sedvanliga kontraindikationer för lumbalpunktion.

Förberedelser

 • Flytande frukost kan intas under undersökningsdagens morgon.
 • Fri dryck fram till 2 timmar innan undersökningens början.
 • Eventuella mediciner kan tas som vanligt.
 • PVK.
 • Operationsskjorta och underkläder.
 • PK, APT och Trombocyter ska tas.
 • Kontrollera om patienten står på Waran eller NOAK som i så fall ska sättas ut innan undersökningen enligt gällande rutiner.
 • Eventuell premedicinering: T Stesolid 5 – 10 mg.
 • Alla smycken som finns i undersökningsområdet ska vara bortplockat.
 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
  • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Hur går en undersökning till?

 • Undersökningen inleds med att man tar vanliga röntgenbilder av ryggraden, om inte detta utförts nyligen.
 • Röntgenläkaren, är den som utför undersökningen, ger vid behov bedövning i huden. Därefter punkteras ryggmärgskanalen med en mycket tunn nål. Genom denna sprutas cirka 10 ml kontrastmedel in i ryggmärgskanalen.
 • Kontrastmedlet rinner sedan till den del av ryggen som ska undersökas genom att patienten får vrida, vända och ändra läge på undersökningsbordet. Under tiden tas det röntgenbilder.
 • Därefter fortsätter undersökningen på datortomografen.
 • Hela undersökningen tar mellan 1 – 2 timmar.

Eftervård

Gäller vid punktion med 0,7 mm nål.

 • Sängläge med höjd huvudända 20 grader i 4 timmar. Huvudet ska vara i högläge.
 • För att undvika kontrastpassage till huvudet, får patienten inte böja sig framåt.
 • Efter avslutad undersökning får patienten äta som vanligt, rikligt med dryck rekommenderas.
 • Kort avbrott i sängläget till exempel för att äta eller toalettbesök är tillåtet.
 • Om patienten mår bra efter 4 timmars vila kan han/hon åka hem om ansvarig läkare bedömer så. Detta under förutsättning att han/hon inte lämnas ensam, utan har sällskap fram till nästa dag.
 • Patienten får inte köra bil eller nyttja maskiner inom 24 timmar efter undersökningen, inte heller utföra tungt fysiskt arbete.
 • Huvudvärk kan förekomma efter undersökningen, denna går i allmänhet över om man lägger sig och vilar.
 • Patient med sänkt kramptröskel bör övervakas på vårdavdelning under 24 timmar.

Eftervårdsblankett, CT-myelografi med lumbal punktion, medföljer patienten tillbaka till avdelningen.

 

Om sidan

Innehållansvarig

Hans Johansson

Gäller från

2018-05-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87111

Källa

Evolution