Meny Stäng
Sök

Remissinstruktion Parathyreoidea


Bakgrund

Sestamibi är ett monovalent lipofilt katjonkomplex. Upptagsmekanismen utgörs sannolikt av passiv diffusion över cell- och mitokondriemembran samt ackumulation i mitokondrien p.g.a. den negativa potentialskillnaden över dess membran. Sestamibi ackumuleras därför i metaboliskt aktiv och mitokondrierik vävnad. Efter intravenös tillförsel fördelas ämnet inom några minuter i plexus chorioideus, spottkörtlar, thyreoidea, lever/gallvägar, tarmvägg, njurar samt något i skelettmuskulatur och tumörer av olika slag. Det sker en snabb ursköljning ur normal thyreoidea medan utsöndringen är långsammare i adenomatös och hyperplastisk parathyreoideavävnad. Detta utnyttjas i diagnostiken genom tidig bildtagning av thyreoidea för anatomisk referens och senare bildtagning för kvarstående aktivitet i parathyreoideakörtel.

Indikationer

Påvisande av hyperaktiv parathyreoideavävnad. Undersökningen utföres framför allt inför eventuell reoperation av hyperparathyreoidism.

Kontraindikationer

Absoluta

Inga

Relativa

Inga

Graviditet och amning

Vid graviditet görs särskild bedömning om indikation för undersökning. Amningsuppehåll 4 timmar (1 fraktion kastas)

Remissen ska innehålla

  • Uppgifter om thyreoideamedicinering
  • Tidigare scintigrafiundersökningar
  • Om patienten tidigare är para- eller thyreoideaopererad och hur patienten är opererad.

Förberedelser

  • Medicinering med thyreoideahormon och thyreostatika bör sättas ut minst 2 veckor före undersökningen.
  • Patienten ska inte ha erhållit behandlings- eller utslagsdos av jod 3 månader före undersökning
  • Röntgenundersökning med jodkontrast bör inte ha genomförts 1 månad före undersökning

Utförande

  • Statisk registrering påbörjas 15 minuter efter injektion.
  • Omedelbart därefter tomografi
  • Statisk registrering 2 timmar efter injektion (PT 2T)
  • Därefter thyreoideascintigrafi

Undersökningstid

Total tidsåtgång cirka 3 timmar

Om sidan

Innehållansvarig

Robert Cimerin

Gäller från

2018-10-15

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

INFORMERANDE DOKUMENT

Godkänd av

Robert Cimerin

DokumentID

85228

Källa

Evolution