Meny Stäng
Sök

Dubbelförskrivning av hjälpmedel


Region Jönköpings län ansvarar för att tillgodose behov av hjälpmedel för att personer med funktionsnedsättningar ska klara sina vardagliga aktiviteter i det egna boendet och närmiljön. Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Särskilda skäl kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

 

Grundregeln är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas för att tillgodose samma behov. Dubbelutrustning kan endast ske i undantagsfall om hjälpmedlen är skrymmande och inte går att ta med i personbil.

 

Förskrivning av två hjälpmedel för samma behov kan ske om hjälpmedlen är skrymmande och inte går att ta med i personbil

  • till barn under 20 år som har två vårdnadshavare och bor växelvis hos dessa regelbundet vid minst 4 tillfällen per månad
  • till person som har beslut om växelboende och bor regelbundet i olika bostäder vid minst 4 tillfällen per månad
  • om behov av hjälpmedlet finns både i hemmet och på skola/fritids eller motsvarande för att upprätthålla funktionen hos brukaren eller motverka försämring

 

Förskrivning av två hjälpmedel för samma behov kan ske om hjälpmedlen är skrymmande/fast monterade och inte går att flytta

  • om bostaden har två våningar och/eller nivåskillnad till markplan och hjälpmedlet inte kan tas emellan planen

 

Två hjälpmedel/tillbehör av samma typ kan inte förskrivas

  • för att undvika nedsmutsning eller motsvarande ex olika hjälpmedel för att använda inom- respektive utomhus
  • för vistelse i fritidsbostad
  • för att användas i reserv om förskrivet hjälpmedel går sönder

Eget ansvar

I de fall en person vill ha mer än ett hjälpmedel och behovet inte täcks av ovanstående regler för dubbelförskrivning kan vederbörande erbjudas att hyra eller vissa fall köpa hjälpmedel med liknande hjälpmedel genom hjälpmedelscentralen. Förskrivaren ska förskriva även detta hjälpmedel.

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

84965

Källa

Evolution