Meny Stäng
Sök

Ljudstimulatorer vid tinnitus - regler för förskrivning


Tinnitus innebär att man hör ljud som inte har någon känd källa. Dessa ljud kan vara väldigt störande och stressande. Tinnitus förekommer ofta i samband med en hörselskada. Det viktigaste hjälpmedlet vid samtidig hörselnedsättning är hörapparat. Den kan kompensera en del för de ljud man inte uppfattar, den ger bakgrundsljud så att inte tinnitus hörs och den minskar ansträngningen att inte höra. Den ger ofta ett bra behandlingsresultat. Det finns kombinerad hörapparat och brusgenerator och ljudstimulerare där en brusgenerator ger ett vitt brus som ställs in strax under tinnitus nivå.

För vem?

Personer med besvärande tinnitus med eller utan hörselnedsättning.

Mål med hjälpmedlet

Att personen ska hantera sin situation bättre och få lindring av sin besvärsgrad.

Ljudstimulering ska konkurrera med tinnitus och med ett särskilt träningsprogram ge en långsam tillvänjning så att man inte längre reagerar på tinnitus.

Förskrivare

  • Audionom.

Eget ansvar

Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Tänk på

Att ge råd kring livsstil och stress kan vara av betydelse för att lindra besvärsgraden.

Det finns andra ljudalstrare som kan ge lindring med hjälp av olika ljudkulisser som naturljud, havsbrus, vindbrus mm.

Vid behov förmedla kontakt till Hörselhabiliteringen.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedel.

ISO koder

04 27 15 Ljudstimulerare

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

DokumentID

86001

Källa

Evolution