Meny Stäng
Sök

Talsynteser och ordprediktion - regler för förskrivning


För vem?

För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att läsa och skriva. Personen ska kunna tillgodogöra sig grundläggande datorkunskap.

Mål med hjälpmedlet

  • Att möjliggöra och underlätta vardagligt skrivande och läsande.

 

  • Att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet, till exempel ta del av samhällsinformation.

Eget ansvar

Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär som Office-paket samt uppkoppling mot internet omfattas inte av förskrivning.

 

Scanner räknas som eget ansvar och omfattas inte av förskrivning.

Förskrivare

  • Logoped
  • Arbetsterapeut

Antal

Endast en talsyntes kan förskrivas.

Tänk på

  • Syncentralen ansvarar för förskrivning av talsyntes till en person som är synskadad.

 

  • I vissa kommuner tillhandahåller skolan licens för dessa programvaror även för hemmabruk.

 

  • Talsyntes till skolelev i grundskola, särskola, gymnasium, folkhögskola, statlig och kommunal vuxenutbildning bekostas av skolhuvudmannen.

 

  • Vid universitetstudier bekostar sjukvårdshuvudmannen talsyntes.

 

  • Anpassningar i operativsystemet underlättar ofta användandet av allmänna ordbehandlingsprogram. Kontakta hjälpmedelscentralens konsulenter för råd.

 

  • Hjälpmedelscentralen utbildar inte i grundläggande datorkunskap, till exempel hur Word eller mailprogram fungerar eller hur en dator är uppbyggd.

ISO koder

22 39 12 Speciella programvaror för presentation

22 12 24 Programvara för ordbehandling

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85020

Källa

Evolution