Meny Stäng
Sök

I-örat-apparater - regler för förskrivning


Det finns flera olika sorters i-örat-apparater. Vissa lämnar hörselgångens mynning ganska fri, medan andra sätter igen den. En fördel med dem som lämnar den fri är att örat kan använda sig av den naturliga hörsel som finns kvar, precis som med bakom-örat-apparaterna med öppen insats.

 

I-örat-apparater innehåller oftast inte så många extra funktioner som bakom-örat-apparater. De är extra små och diskreta, men saknar oftast sådant som telespole till hörslinga.

 

Det kan behövas en ventilationskanal i hörapparaten, dels för att undvika att fukt stängs in och tryck skapas i hörselgången, dels för att motverka att ljud stängs in, särskilt de egna ljud som skapas när man till exempel pratar, hummar eller sväljer. Det är också större risk att vax sätter igen högtalaren på i-örat-apparater. De behöver därför vaxskydd och rengöras ofta.

För vem?

För personer som har en lättare eller måttlig hörselnedsättning. Hörselgångens storlek liksom att den är fri från eksem och inte har för hög vaxproduktion är avgörande. Hörselnedsättningen ska vara bekräftad genom ett hörseltest och det ska finnas behov att underlätta hörselförmågan. Behov av hörselslinga kan inte tillgodoses i de minsta varianterna.

 

Den här modellen av hörapparat förutsätter att man har god handmotorik och god syn. Storleken på hörselgången avgör hur liten och diskret hörapparaten kan bli.

Mål med hjälpmedlet

Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar man upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir man också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare

  • Audionom.

Eget ansvar

Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse.  Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier, laddceller och förbrukningsartiklar.

Tänk på

Små filter och små batterier gör att service och drift blir lite mer omständigt. Tänk på att ta av hörapparaterna vid bad eller dusch. Det är också bra att skydda hörapparaterna från kemiska produkter som till exempel hårspray.

 

Spara bruksanvisningen som ett stöd vid skötsel av hörapparaterna.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av de hörseltekniska hjälpmedel.

ISO koder

22 06 12 I-örat-apparat

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85990

Källa

Evolution