Meny Stäng
Sök

Ultraljud med kontrast


Ultraljud med kontrast

Kontraindikationer

 • Graviditet.
 • Svår hjärt-/kärlsjukdom.
 • Instabil kranskärlssjukdom inkluderande hjärtinfarkt och viloangina inom senaste 7 dagarna.
 • Akut hjärtsvikt.
 • Allvarliga rytmrubbningar.
 • Allvarlig pulmonell hypertension.
 • Okontrollerad hypertoni.

Förberedelser

 • Patienten ska vara fastande i 6 timmar.
 • Patienten får en PVK, perifer venkateter.

Hur går en undersökning till

 • Undersökningen tar mellan 30 och 60 minuter.
 • Patienten ska kunna medverka till och följa instruktioner.
 • Patienten behöver kunna ligga still och hålla andan under tiden bilder tas.

Remiss

 • Ange eventuellt tolkbehov, se separat dokument.
 • Tolkbehov inför röntgenundersökning.

Eftervård

Patienten får stanna kvar i väntrummet med PVK i 30 minuter efter avslutad injektion.

 

Frågor: Ring ultraljudslabbet

 • Eksjö: 010-243 52 51
 • Jönköping: 010-242 24 11
 • Värnamo: 010-244 76 20

 

Om sidan

Innehållansvarig

Sara Wallby

Gäller från

2018-05-01

Version

1.0

Handlingstyp

Instruktion

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Markus Irding

DokumentID

87408

Källa

Evolution