Meny Stäng
Sök

Ljusbehandlingshjälpmedel - regler för förskrivning


För vem?

För personer med psoriasis, eksem och klåda eller annan hudsjukdom med så stor svårighetsgrad att specialistinsatser krävs och där en specialistläkare bedömt att ljusbehandling i hemmet är lämplig.

Mål med hjälpmedlet

  • Lindra besvär.
  • Läka ut hudförändringar.

Förskrivare

  • Specialistläkare inom hud.

Kriterier

Hudbesvären skall vara av sådan karaktär att enbart utvärtes behandling inte har fullgod effekt.

Var observant på att det finns flera kontraindicerande faktorer för att förskriva UVB-ljusbehandling.

Eget ansvar

Under pågående behandling skall patienten följa överenskommet ljusbehandlingsschema som medtages vid uppföljningsbesök.

Personen ansvarar för att utrustningen inte används av annan person i hemmet då UVB-ljusbehandling inte är det samma som vanligt solarium!

Antal

Endast en utrustning kan förskrivas.

Uppföljning

Uppföljning sker på respektive hudmottagning av förskrivande läkare efter avslutad behandling.

ISO koder

04 09 03 SUP- och UVB-ljuslampor

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85971

Källa

Evolution