Meny Stäng
Sök

Bakom örat-apparat med extern hörtelefon - regler för förskrivning


Den här varianten av bakom-örat-apparat leder ljudet från hörapparaten in i örat med en sladd i stället för tunn ljudslang. Sladden mynnar i en så kallad extern hörtelefon, det vill säga en liten högtalare, som är placerad i hörselgången. Apparaten ser i princip likadan ut som övriga bakomörat-apparater, förutom att den kan ha antingen öppen eller individuellt gjuten öroninsats.

Insatsen kan vara av standardtyp eller individuellt gjuten.

För vem?

För personer som har en lätt till måttlig hörselnedsättning används denna tillsammans med öppen öroninsats. Den kan även användas vid måttlig till grav hörselnedsättning tillsammans med starkare hörtelefon och tätare öroninsats. Hörselnedsättningen ska vara bekräftad genom ett hörseltest och det ska finnas behov av att underlätta hörselförmågan.

Mål med hjälpmedlet

Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar personen upp sin förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir personen också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och man kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Trots att det inte går att återskapa hörseln så att den blir perfekt, kan man ändå höra mycket bättre.

Förskrivare

  • Audionom.

Eget ansvar

Egenavgift enligt gällande regelverk. Förskrivningen fullföljs med ansvarsförbindelse. Personen ansvarar själv för inköp och byte av batterier och förbrukningsartiklar.

Tänk på

Att informera om att hörapparaterna ska tas av vid bad eller dusch. Det är också bra att skydda hörapparaterna från kemiska produkter som till exempel hårspray.

Informera personen om att det är viktigt att spara bruksanvisningen som ett stöd vid skötsel av hörapparaterna.

Uppföljning

Uppföljning av förskrivna hörhjälpmedel sker enligt rehabiliteringsprocessen.

Informera personen om att en enkät skickas ut sex månader efter förskrivning där man får svara på frågor som handlar om nyttan av hörapparaterna.

ISO koder

22 06 15 Bakomörat-apparater

Om sidan

Innehållansvarig

Lovisa von Goes

Gäller från

2018-12-07

Version

1.0

Handlingstyp

Regler

Handlingsslag

STYRANDE DOKUMENT

Godkänd av

Lovisa von Goes

DokumentID

85987

Källa

Evolution